Zdumiewający spadek przestępczości w Meksyku za sprawą adoracji Najświętszego Sakramentu Wzrost liczby kaplic adoracji Najświętszego Sakramentu w Meksyku przyczynił się do zadziwiającego spadku poziomu przestępstw.

Zmiana jest szczególnie znacząca w Ciudad Juárez, do niedawna jednym z najniebezpieczniejszych miast świata. Położone na granicy ze Stanami Zjednoczonymi i liczące 1,3 mln mieszkańców miasto Ciudad Juárez jeszcze do niedawna słynęło z najwyższej przestępczości w całym kraju.

Naj . Sakrament 3

Codziennie ofiarą gangów, związanych zazwyczaj z kartelami narkotykowymi, padało tam średnio 10 osób. Warto przypomnieć choćby wydarzenia z 2008 roku, kiedy 14 sierpnia podczas Mszy św. w kaplicy ośrodka odwykowego zastrzelono 9 osób. Mimo włączenia kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy do walki z handlem narkotykami władzom Meksyku nie udało się zmniejszyć poziomu związanej z nim przemocy.

Sytuacja zaczęła ulegać zmianie w 2013 roku, po otwarciu pierwszych kaplic adoracji eucharystycznych. Ksiądz Patricio Hilemen nie ma wątpliwości co do prawdziwej przyczyny tej iście cudownej przemiany miasta.

za www.NaszDziennik.pl

Najświętszy-Sakrament.1   królowa-polski

Polacy czas wracać do adoracji Najświętszego Sakramentu. Przed Bogiem trzeba padać na kolana i na twarz. Wtedy Polska Zmartwychwstanie i wypędzi zdrajców z Ojczyzny.