Jeśli się chce to cuda powstają na naszych oczach dzięki naszej wierze, która prowadzi do Jezusa przez Maryję, to bardzo dobrze odczytał św. Maksymilian w swoim życiu. Ta dusza już była znana przed wiekami przez Jezusa. Możemy czerpać z tego cudownego naczynia jakim był ojciec Kolbe.

Ukazał nam też cudowną cechę chcenia doskonałego i doskonałej ufności, jaką zostawił Jezus do Maryi Jego Matki. Cudownie też Maksymilian to odczytał i wprowadził w życie. Możemy być dumni że zostawił tak cudowne dzieło. Czas na pogłębienie jego dzieła, i jeszcze większe rozpowszechnianie. Więc kto może niech wstępuje do tej Milicji Niepokalanej. Polska ma tak drogiego i niezwykłego świętego. Maksymilian to fenomenalny wzór ufności Maryjnej. Maryjo módl się za nami abyśmy mogli odnowić i poszerzyć to Twoje dzieło. 

Rycerstwo Niepokalanej

rycerstwo_niepokalanejRycerstwo Niepokalanej (łac. Militia Immaculatae, skrót MI, dawniej Milicja Niepokalanej) jest katolicka organizacja powstała w 1917 r. z inicjatywy św. Maksymiliana Kolbe. O. Maksymilian podczas pobytu w Rzymie widząc zagrożenie dla Kościoła Katolickiego ze strony organizacji ateistycznych i szerzących się herezji postanowił stworzyć stowarzyszenie, którego głównym celem miało być nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

W myśl św. Maksymiliana Stowarzyszenie jest własnością Matki Bożej, jest Jej dziełem, Jej służbą, Jej we wszystkim oddane. Każdy wstępujący do tego stowarzyszenia oddaje się Niepokalanej bez żadnych zastrzeżeń i pod każdym względem, bez żadnego wyjątku.

 Ideałem każdego z członków jest być Niepokalanej, być Jej sługą i dzieckiem, i z miłości niewolnikiem, i rzeczą, i własnością, i pod każdą, każdą nazwą, jaka tylko miłość ku Niej wymyśliła lub kiedykolwiek wymyślić zdoła… być Jej pod każdym względem i to na całe życie i śmierć, i wieczność.

Maksymilian Maria Kolbe

Spotkanie inaugurujące Rycerstwo odbyło się w Rzymie 16 października 1917 w obecności siedmiu członków założycieli. 28 marca 1919 papież Benedykt XV udzielił członkom Rycerstwa Niepokalanej ustnego błogosławieństwa, a niedługo potem pisemne błogosławieństwo dał wikariusz generalny franciszkanów o. Dominik Tavani. Oficjalnego zatwierdzenia przez Kościół dokonał 2 stycznia 1920 kardynał Bazyli Pompilj. Od 1919 organizacja działa w Polsce, a 20 grudnia 1919 jej program oficjalnie zatwierdził biskup Adam Sapieha. W latach 90. XX wieku ilość polskich członków przekroczyła 1,6 mln osób. 17 października 1997 r. Rycerstwo Niepokalanej zostało zatwierdzone przez Watykan jako stowarzyszenie publiczne międzynarodowe.

Centrum Narodowe Rycerstwa znajduje się w Niepokalanowie koło Warszawy. Od stycznia 1922 r. ukazuje się czasopismo „Rycerz Niepokalanej” będące oficjalnym organem prasowym organizacji.

Dwie Korony.jpg 1

Cudownie też, że są cały czas ludzie , którzy dostrzegają potrzebę szerzenia pamięci tak znakomitych ludzi żyjących w Polsce, którzy niestrudzenie pracują na rzecz naszej kochanej Ojczyzny i naszego Boga. Niech Maryja wynagradza ludziom za ich trud. Za tak piękny film, wysiłek by Maryja Matka Nasza była jeszcze lepiej znana. 

 O, Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego, masonami i poleconymi Tobie.