Tak działa Jezus Chrystus, i tak On potrafi wskrzeszać z martwych, bo sam pokonał śmierć i wskazał nam drogę do Życia , do Ojca który jest w Niebie.

Tam jest nas cel naszego życia, to jedyny cel naszego życia – dostać się do NIEGO do Nieba i zabrać ze sobą jak największą liczbę dusz.

Pasja

Przez Wiarę i przez uczynki miłosierdzia przejść przez życie, nawrócić się, narodzić się na nowo. Mieć odwagę głosić Ewangelię, głosić Jego Chwałę, Moc i Zmartwychwstanie.

Nie ma w innym Imieniu Zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie, kto myśli , że się zbawi inaczej niż przez Jezusa Chrystusa, jest w błędzie. Oby rychło się nawrócił i uwierzył w Jezusa – Syna Jedynego Boga, Stwórcę Nieba i Ziemi.