,,Jedni drugich brzemiona noście” to zawołanie jest dla nas wskazówką, że nie możemy pozostawiać naszych bliźnich w potrzebie. Oni potrzebują nas, naszej wiary, chciejmy być przyjaciółmi paralityka, który sam nie może udać się do Pana Jezusa –Uzdrowiciela po to by prosić: o łaskę zdrowia, o siły by powstać z nałogu, lub zniewolenia. Podejmujemy się tego zadania my: rodzice, żony, babcie , siostry, by pomagać naszym bliskim, by pomimo trudu i wielu przeszkód, szukać drogi która zaprowadzi do Jezusa. Te rekolekcje t o jedna z tych dróg, którą wybieramy świadomie, by kroczyć za nauką Jezusa.

Wraz z mężem udaliśmy się na te dni skupienia z myślą i pragnieniem w sercu pomocy naszemu synowi , który popadł w chorobę alkoholową. Powierzyliśmy Panu Bogu nasze zatroskanie i niepokój o Jego przyszłość. Choć codzienność jest trudna i często zło wychodzi ze zdwojoną siłą, to my czujemy się mocniejsi, wiarą i ufnością, że dobry Bóg nie pozwoli zmarnować się dziecku. Przez ten krzyż codzienności otrzymaliśmy łaskę głębszego poznania Miłosierdzia Bożego, łaskę pogłębienia swojej wiary, umocnienia naszego małżeństwa, ufności i zawierzenia św. Michałowi , który wspiera nas w walce ze złem. Składaliśmy hołd Panu Bogu i dziękczynienie za naszych trzech pozostałych synów, którzy są naszą radością i chlubą. Jako rodzice oddajemy ich w opiekę Maryi, aby kierowała ich życiem, by podążali drogą wiary.

Miejsce Piastowe 2   Szukaj i miej nadzieję !!!

Doświadczyłam jak ogromną moc ma modlitwa w grupie, wsparcie osób, które rozumieją ból i niepokój o drugiego człowieka a zarazem modlitwa wspólnotowa otwierająca nasze serca na problemy innych ludzi. Przez to chcemy stawać się lepsi, pochylając z pokorą głowę przed obliczem Pana. Tak mnie skrusz,Tak mnie złam,Tak mnie wypal Panie Byś został tylko Ty,na zawsze Ty. Owocem rekolekcji jest wyciszenie emocji i inne spojrzenie na problemy, które wcześniej wydawały się nie do rozwiązania. ,,Wszystko mogę w Tym , Który mnie umacnia”. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania tego czasu łaski, ogromnym nakładem pracy, poświęconego czasu i serca okazanego bliźnim. Serdeczne „Bóg Zapłać”.Szczęść Boże.

Zofia i Wojciech

Modlitwa do Matki Bożej

Maryjo, Królowo i Matko moja! Pragnę przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w rodzinach. Oddaję Ci się, Zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i jako pomoc Twoja, aby stoczyć pod Twoim sztandarem święty bój ze straszną klęską rozbicia rodziny, wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności. Cechuje mnie jednak słabość i nieudolność. Proszę Cię więc pokornie, abyś mnie natchnęła odwagą i siłą, mocą i wytrwałością. Chcę w każdym środowisku, jako chrześcijanin, dawać świadectwo całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi. Proszę Cię więc o ratunek dla moich braci, nieszczęśliwych niewolników.

M Kolbe  Zawsze jest nadzieja – pamiętaj

Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbego

Patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce Święty Maksymilianie, który tyle razy przypominałeś, że szatan przy
pomocy alkoholu zabiera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych, miej nas w swojej opiece. Poświęcając się dla drugiego człowieka, pokazałeś jak wielką wartość ma życie ludzkie. Ciebie więc Kościół w Polsce chce uznawać za Patrona Trzeźwości. Wyjednaj, prosimy, moc naszemu katolickiemu narodowi, który Maryi Jasnogórskiej uroczyście ślubował walkę z pijaństwem. Pomóż nam skutecznie zachęcać bliźnich do życia w trzeźwości. O dobre wypełnienie obowiązków zawodowych i rodzinnych Różo duchowna, dopomagaj nauczycielom i wychowawcom, aby stale i właściwie podejmowali te zadania, które niesie ze sobą ich życie, zawarte pomiędzy powołaniem do życia w rodzinie i do pracy nauczycielsko-wychowawczej. Dodaj im sił, aby umieli wypełnić te powołania, i tą drogą dążyli do doskonałości. Spraw, by trudności życia rodzinnego nie kładły się cieniem na powołaniu nauczycielsko-wychowawczym. Aby nie byli rozdarci wewnętrznie. Umocnij w nich przekonanie, że w rodzinie i szkole najlepiej służą Bogu. Amen.

Duch św.

MODLITWA O POKÓJ DUCHA

O Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to,
co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć w świadomości upływającego czasu. Pozwól mi rozkoszować się chwilą w świadomości jej ograniczenia. Pozwól mi zaakceptować konieczność, jako drogę do wewnętrznego pokoju. Pozwól mi, za przykładem Jezusa, przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,a nie, jakim ja chciałbym, aby był. Pozwól mi Tobie zaufać, że wszystko zrobisz dobrze, jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę. Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym. Amen.

Miejsce Piastowe 1    Zawsze , ale to zawsze jest nadzieja!!!

http://www.sanktuariummiejscepiastowe.pl/