Dziewiczy orszak Baranka

Potem ujrzałem:
A oto Baranek stojący na górze Syjon,
a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące,
mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.
I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód
i jakby głos wielkiego gromu.
A głos, który usłyszałem,
[brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem
i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami:
a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć
prócz stu czterdziestu czterech tysięcy –
wykupionych z ziemi.
4 To ci, którzy z kobietami się nie splamili:
bo są dziewicami;
ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie;
ci spośród ludzi zostali wykupieni
na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
5 a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono:
są nienaganni.(Ap,14)

sol-ziemi-5

Oto wielki Smok barwy ognia,
mający siedem głów i dziesięć rogów
– a na głowach jego siedem diademów.
I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:
i rzucił je na ziemię.(Ap12,3-4)

Gwiazdy na niebie – to kapłani Kościoła Katolickiego a jest ich ok 432 000 na całym świecie. Jeśli podzielimy ich na 3 to wyjdzie ok 144 000 . I teraz te 144 000 to ci kapłani, którzy są pokorni, cisi, mają w sercu tyko Jezusa i Jego Imię i Jego Ojca jest wypisane na ich czołach, wargach i sercu. Ci kapłani nie są splamieni obcowaniem z kobietami. Nie zabawiają się ciałem, ale są prawdziwie oddani Jezusowi i Jego misji.

sol-ziemi-7    144 1

To właśnie te 144 000 przykłada rękę do pługa i wstecz się nie oglądają, za pieniędzmi, uciechami, samochodami, żyją w ubóstwie i cierpią prześladowania od swoich współbraci reszty kapłanów która w liczbie 140 000 jest letnia, ani zimna , ani gorąca, za którą trzeba się modlić aby się obudziła z letargu i uśpienia. A pozostała liczba 144 000 to kapłani którzy zaprzedali swoją duszę i są zimni , tylko niektórych z tych da się jeszcze ocalić i wyrwać z sideł diabła, oni też uczestniczą w rozpadzie Kościoła od wewnątrz , ponieważ jest to bestia o 2 rogach podobnych do rogów Baranka. Jest nią masoneria kościelna, która tworzy fałszywego Chrystusa.

ks-glas

Ksiądz Glas obudzony z letargu i nawrócony na nowo. A jednak można!!!

Reszta ugania się za pieniędzmi, zaszczytami. Zapomniała , że trzeba być sługą dla wiernych, a sługa nigdy nie narzeka, jest jak dobry ojciec, który się opiekuje swoją trzodą, przytula swoje dzieci jak dobry ojciec w rodzinie – parafii. Leczy, błaga, uzdrawia, opatruje rany- alkoholizmu, depresji, wygania złe duchy swą mocą kapłańską, poucza z mocą o sądzie , grzechu i sprawiedliwości.  Trzeba się więc modlić, czynić pokutę i modlić nieustannie .

sw-ludwik-6   Wiele jest powołanych , ale mało wybranych….

Ale Bóg przyjdzie i oddzieli ich, przecedzi ich jak złoto, nie ma co złorzeczyć na nich , trzeba wytrwać,  modlić się i błogosławić, aby się nawrócili. Szukajmy tych dobrych kapłanów te 144 000, to przy nich dzieją się cuda, nawrócenia, złe duchy uciekają wyrzucane, to oni idą z odwagą i głoszą z mocą Imię Jezus. To przy takich kapłanach dzieją się przemiany ducha wiernych. Tych kapłanów szukajcie. A o te 2/3 trzeba się modlić, by były ponownie gwiazdami, wskazującymi drogę do Jezusa, będąc solą ziemi, i światłem dla świata , nie utracili swojego smaku i światła. 

sol-ziemi-12

Od dziś zacznij odmawiać 1 koronkę do Bożego Miłosierdzia dziennie o obudzenie kapłanów z letargu i ich nawrócenie. Ponieważ to w ich ręce skrył się Jezus.

Módlmy się o świętość kapłanów. Kapłani są jak rynny , udrożnijmy ich, a łaski będą płynąć w obfitości i całym strumieniem.