Już od 2010 roku na Ukrainie i w Rosji wizerunki Jezusa i Maryi płaczą. Dla chrześcijan jest to znak do nawrócenia, podjęcia modlitw i pokuty. 

Wojna na Ukrainie w Syrii to dopiero początek . Jak mówią mistycy Kościoła Katolickiego i te przekazy są zgodne.

ikony-w-rosji-4

Na Rosję napadną Chiny (Łucja Fatima) i będzie to wojna błyskawiczna jak mówi Ojciec Pio, który napisał 2 prywatne listy do papieża w tej sprawie. O Pio i s. Łucja  podają nawet ze szczegółami co się będzie działo i jak będzie przebiegać III wojna światowa jeśli Rosja i świat się nie nawróci.

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

ikony-w-rosji

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawiedliwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.” – Fragment orędzia jakie przekazała Maryja s. Łucji.

 

W kilku klasztorach i cerkwiach w Rosji i na Ukrainie pojawiły się łzy na ikonach.

 W tradycji prawosławnej płacząca figura zwiastuje poważne wydarzenie i jest to ostrzeżenie dla ludu, że nadchodzą trudne czasy.

ikony-w-rosji-2

 „Płaczące ikony” pojawiły w cerkwiach i klasztorach w Rostowie nad Donem, Odessie, Równym oraz Nowokuźniecku. Według dziennikarzy telewizji Mega News, podobne zjawiska miały miejsce na tych terenach przed rewolucją październikową, a także przed rozpadem Związku Sowieckiego. 

Kim my jesteśmy, że tak wielki Pan i Władca i nasz kochany Ojciec w Niebie ostrzega nas i daje znaki abyśmy się opamiętali i błagali o przebaczenie. Jeżeli Niebo daje znaki to powinniśmy je odczytać właściwie i złożyć Ojcu Niebieskiemu dziękczynienie i uwielbienie, że nami się opiekuje i nas ostrzega. Bo tym samym udowadnia nam i ateistom swoje istnienie , bo dla nauki są to niewytłumaczalne zjawiska. Mamy więc nadzieję i znaki te jasno wskazują, że istnieje życie po śmierci i w Biblii zawarta jest Prawda, co do stworzenie świata przez Boga, ale też co do Zmartwychwstania i życia w Niebie. 

Tak że bracie, siostro bierz różaniec w rękę i zacznij odmawiać go z Maryją i przez Maryję. Ona jest nam dana jako Ta, której Ojciec, Syn i Duch Święty powierzył przygotowanie świata na swoje ponowne przyjście już od 1830 roku przez różne orędzia, Maryja przygotowuje nas na przyjście swojego Syna. Maryja w swoich orędziach przypomina o 3 dniach ciemności, bądźmy na nie przygotowani. To będzie czas Łaski i oczyszczenia dla świata, a dla sprawiedliwych zapowiedź Nieba i dla tych, którzy starają się dobrze żyć. Dla tych, którzy nie chcą się nawrócić to czas potępienia i życie wieczne w piekle. 

ikony-w-rosji-1ikaony-w-rosji

Niecały miesiąc temu cudajezusa.pl rozmawiało z kobietą, która dała świadectwo, że była w piekle i ono istnieje. Mówiła też, że była palona żywcem w ogniu, zdecydowała, że nie chce tam trafić i zrobi wszystko, żeby pójść do Nieba. Mamy nadzieję, że niedługo opublikujemy jej świadectwo. 

Tak piekło istnieje, mówi o tym Biblia i Słowo – Jezus Chrystus, które przyszło na świat i nas nędznych Zbawiło, teraz już nie musimy zbawiać świata, ale możemy pomóc naszym bliźnim aby się nawrócili i możemy także wskazywać innym drogę do Nieba. Mówmy i świadczmy o Jezusie naszym Zbawcy i niech nam przyświeca jeden cel – świętość aby dotrzeć, znaleźć się w Niebie i wziąć ze sobą jak największą liczbę osób.

ikony-w-rosji-3

Niech was Bóg błogosławi na tej drodze – drodze do Nieba.