Justyna z Warszawy napisała: „Dziękuję Panu Bogu, Niepokalanej Maryi i św. Maksymilianowi, przy którego relikwiach modliłam się dwukrotnie o dziecko.

I stał się cud, bo po 13 latach bezdzietnego małżeństwa i długoletniej walce z endometriozą IV stopnia – dającą znikome szanse na urodzenie dziecka –w tym samym roku dowiedziałam się, że zostanę mamą.

M Kolbe

Nawet moi bliscy nie mogli uwierzyć w to, że jestem w ciąży. Sami lekarze orzekli, że jest to cud i ja w to głęboko wierzę i dziękuję św. Maksymilianowi za wstawiennictwo.

Tak wiele już cudów – tysiące cudów w naszym Chrystusowym Kościele , Maryjnym Kościele, a ludzie nadał szukają dowodów, lub wolą nie szukać, nie wiedzieć żyć w nieświadomości nie badać i co szlachetne zachowywać, rozważać w swoim sercu.

niepokalana-2

Kto szuka znajduje, a kołaczącemu otworzą , ale trzeba nastawać w porę i nie porę jak natrętny przyjaciel . Bóg zawsze odpowie jeśli najpierw modlimy się o dary duchowe, o wolę Ojca. Dlatego miejmy ufność, ufajmy Maryi i Jej pięknej Miłości. Kochajmy Maryję , bo tak zbliżymy się najszybciej do Jezusa. 

niepokalanów

W Niepokalanowie ruszyło wielkie zawierzenie Niepokalanej . Dlatego zachęcamy do udziału i uczestnictwa w tym niesamowitym wydarzeniu duchowej walki z szatanem  i zawierzeniu siebie i całych rodzin Tej , która odniesie ostateczne zwycięstwo nad nim- diabłem upadłym aniele. 

więcej na niepokalanów.pl