Tylko nauka Jezusa – Boga prawdziwego jest ważna i obowiązuje nas katolików. Nic i nikt nie może jej zmienić , dlatego módlmy się za tych którzy zbłądzili, ale i napominajmy po bratersku, nie przymykajmy oka na zło, bo sami grzeszymy tym. Zawsze jest nadzieja, dlatego chciejmy się wgłębić w Jezusową naukę – Bożą naukę. Cudownych kapłanów nam zsyła Ojciec, chciejmy ich wspierać, modlitwą , słowem i czynem. 

Posłuchajcie sami  :