Mojżesz – Pościł, król Daniel – Pościł, św Józef – Pościł, św siostra Faustyna Pościła, św Franciszek z Asyżu – Pościł, św Jan Paweł II – Pościł

Chleb i woda. 4

Św. Tomasz z Akwinu – Pościł, św Ignacy Loyola – Pościł, św Gerard – Pościł, św Charbel – Pościł,  Apostołowie wszyscy – Pościli – św Andrzej Świerad – Pościł , św Benedykt – Pościł, św Just – Pościł, Maryja Dziewica – Pościła, św Anna – Pościła, św Rita – Pościła , św Maksymilian Maria Kolbe – Pościł , św Bernadetta – Pościła itd… itd….  

michael 3

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu
[Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.

14 Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei ( Łk 4,1,14.)

Jak Jezus nasz Mistrz rozpoczął swoją działalność od postu 40 dniowego, tak pokazał On – jako Syn Boży, że tak powinno się rozpoczynać swoja działalność apostolską, przygotowującą do kierowania owczarnią.

Chleb i woda. 1

Jeżeli pościsz to powracasz z takiego postu w Mocy Ducha Świętego – czyli wzmocniony, jeśli nie pościsz to nie posiądziesz w pełni Ducha Świętego. Jezus pokazał swoim następcą – Kapłanom jak mają postępować i przygotowywać się do tak ciężkiego i nie łatwego zadania jakim jest prowadzenie dusz do nieba.

Co może więc kapłan który nie wypełnia , nie naśladuje pierwszego pouczenia Jezusa? (Przecież od tak sobie Jezus nie poszedł na pustynię!?)

Które brzmi Pość o chlebie i wodzie, bo to cię umocni drogi kapłanie. Bo to jest warunek konieczny abyś wypędzał złe duchy w Mojej owczarni. Jeżeli kapłan nie pości to słabnie, słabnie jego wiara, słabnie jego przekonywanie do Jezusa. Słowa z jego ust stają się tylko jak pióra, które wiatr rozwiewa.

Post oddziela, przecedza jak sito kapłanów którzy dążą do świętości od leniwych.

Cuda dzieją się tylko przy takich kapłanach,

o-daniel 1

którzy wiele poszczą, modlą się, chcą dążyć do świętości, doskonałości jak Jezus ( św Vianney – patron proboszczów, jak on pięknie pościł i ile zdziałał  – Na palcach można policzyć proboszczów , którzy poszczą ) głoszą odważnie o grzechu, sądzie i sprawiedliwości , bo wtedy są mocni Duchem Świętym, wtedy wierzą mocno w Jezusa w Eucharystii i to wzmacnia ich wiarę, a ta mocna ich wiara w Mocy Ducha Świętego ( jak pokazuje Jezus po poście) wpływa dopiero na wiernych, że się nawracają, przemieniają wewnętrznie , no i dzieją się wtedy cuda nawet fizyczne, zostają uzdrowieni , uleczeni z różnych pokaleczeń ludzie i wzrastają ku dobremu, jak małe dopiero posadzone roślinki.

Kapłan , który pości to dobry pasterz.

Taki kapłan, który pości i idzie za wskazówkami Jezusa dostaje nowe oczy , oczy ducha, dostaje oczy czyste, bo wyzwala się z pęt ciała, może wtedy wzbić się na wyżyny Boże. Post oczyszcza myśli, czyni je czystymi, wręcz nieskazitelnymi, a Jezus jest nieskazitelny i dlatego wtedy dopiero kapłani mogą się do Niego zbliżyć, jeśli pomnażają Jego talenty. Jeżeli kapłan nie przejdzie postu 40 dniowego to będzie tylko marnym sługą który nie potrafi pomnożyć swojego talentu. Jezus nie powiedział , że będzie łatwo.

Chleb i woda

Co odpowiesz  jeśli  parafianin  podejdzie  do ciebie, do was kapłanów , proboszczów , biskupów, i zapytają się – Drogi kapłanie , czy ty pościłeś kiedykolwiek w życiu 40 dni jak twój i mój Mistrz – Jezus? Bo z kogo mam brać przykład jeśli to ty jesteś Solą Ziemi i Światłem , Gwiazdą przewodnią dla nas parafian. Jak ja mam wytrwać – daj mi przykład, aby zdobyć zalążek świętości. Bo jak się okazuje wszyscy święci pościli, więc czemu mamy nie pościć o chlebie i wodzie nawet 40 dni , lub zacząć tylko piątek i środa. ??? 

Zdaje się , że jeśli by tak było to ludzie by się uświęcali, post to dobry grunt aby oczyścić chwasty pychy i je powyrywać. Post to jak pokazał Jezus najlepsza broń i obrona przed szatanem, post to dobre podłoże do czystości myśli, serca, mowy.

Czy możemy się upominać u naszych kapłanów o post 40 dni ? Czy możemy wiedzieć iż się przygotowują w seminariach, zakonach? Czy choć przez te 6-7 lat chociaż 1 raz pościli 40 dni ? Czy mają taki nakaz od swoich przełożonych? Co odpowiedzą kapłani jeśli ich się spytamy , czy pościli chociaż 1 raz w życiu 40 dni tak jak Jezus? Bo chyba chcą Go naśladować? Bo chyba chcą nas dobrze prowadzić? Bo chyba chcą, że by działy się u nas owieczek cuda, przemiany duchowej i cielesnej? Bo chyba chcą wypędzać złe duchy i leczyć wszystkie choroby pośród ludu, jeszcze lepiej, jeszcze czyściej, jeszcze doskonalej, bo tak robili to święci, którzy nie od razu byli świętymi. Bo chyba można tego się nauczyć, lub wybłagać łaskę u Boga o łaskę postu, aby prowadzić ludzi do zbawienia?

emmerich-1

Myślimy, że nawet wskazane będzie pytać o takie sprawy swoich duchownych. Bo jak pisze błogosławiona Katarzyna Emmerlich co widziała w czasach ostatecznych :

” Widziałam wzorowo sprawowaną służbę światu, podczas gdy służba Boża była tak haniebnie zaniedbywana. Straszna to będzie chwila, gdy dusze zechcą kiedyś przypomnieć o swych prawach duchowieństwu, które przez swą beztroskę i obojętność wyrządziło tyle krzywd”

Z tego wynika , że naszym obowiązkiem jest modlić się z kapłanów, ale też mamy prawo pytać swoich kapłanów i przypominać o swoich prawach jako owieczek oczekujących dobrych pasterzy :

Czy pościłeś kapłanie chociaż 1 raz w życiu, lub jak myślisz, czy warto podjąć taki post za swoich parafian? Czy naszym prawem nie jest mieć świętych kapłanów, bez trzosa i drugiej szaty? Czy naszym prawem nie jest mieć kapłanów bez cenników, upominania się o pieniądze z ambon.

Chleb i woda. 3

Ludzie sami dadzą na tacę jeśli widzą, że kapłan jest Ojcem Parafii , wypędza złe duchy, czyni cuda, uzdrawia mocą Jezusa, leczy wszystkie choroby jak to robią inni kapłani pokorni, poszczący w Polsce, bo tacy są. To są prawa owieczek, dlaczego 2/3 kapłanów śpi w letargu? Bo może nie poszczą? Więc dlatego pytajmy z odwagą i z miłością jak Jezus pytał Dlaczego Mnie bijesz, kiedy dostał w Twarz.

Dlaczego kapłanie nie pościsz? Dlaczego? Dlaczego?

Zbudujmy miasto dla Boga, dla Jego chwały, aż do pogardy siebie. Mamy szansę już od 1 marca !!!

Jezus 9. 10

Od dziś zacznij odmawiać 1 koronkę do Bożego Miłosierdzia dziennie o obudzenie kapłanów z letargu i ich nawrócenie. Ponieważ to w ich ręce skrył się Jezus.

Módlmy się o świętość kapłanów. Kapłani są jak rynny , udrożnijmy ich, a łaski będą płynąć w obfitości i całym strumieniem.