Obojętnie jaka będzie nauka na świecie, co wam będą głosić  .. stańcie przy Matce, przy Maryi jest jedyna nadzieja – Ona nas ochrania… Klęknij miej nadzieję, zwróć się do Maryi Matki naszej Ona Cię poprowadzi najpewniej do Jezusa, do Swojego Syna … Ona go zna najlepiej , któż inny może Go znać lepiej jak nie Ona… Maryja.

Wysłuchaj tego świadectwa… zastanów się … Czy chciałbyś aby taki kapłan pracował w twojej parafii.?.. Tak gorliwy , pokorny kapłan.. i nie załamuj rąk tacy kapłani istnieją.. trzeba się modlić cały czas za nich. Jezus ich wysłał , a naszym obowiązkiem jest modlić się za nich.