Kochajmy, poznawajmy Maryję, Ona daje się teraz poznać, bo Jezus tak chce… chciejmy zgłębiać wiedzę i praktyki maryjne, chciejmy naśladować czyny Maryi. Tak Ona zwycięży – jeśli ludzie zaczną naśladować Jej czyny i cechy. Posłuszeństwo, pokora, czystość, skromność, otwartość, wytrwałość w cierpieniu i dobrym. … Mamy kochającą Matkę Maryję , zwracajmy się do Niej jak do Naszej Matki… Taka jest Maryja Królowa , a zarazem Matka.

A szatan , może tylko przed Nią chylić czoła i płaszczyć się przed Nią. Ona zwycięża wszystkie pokusy, lęki, oddaj Jej swoje grzechy , a Ona zaniesie je Jezusowi byś mógł oddychać czystą duszą, byś mógł z Nią zwyciężać zło , byś przez Jezusa chciał poznać Ojca. Maryja zawsze zwycięża, bo Bóg tak chciał .. a nie ty. Ty chciej Maryję szukać i prosić o Jej wstawiennictwo.. a zobaczysz cuda !!