Kochajmy, poznawajmy Maryję, Ona daje się teraz poznać, bo Jezus tak chce… chciejmy zgłębiać wiedzę i praktyki maryjne, chciejmy naśladować czyny Maryi. Tak Ona zwycięży – jeśli ludzie zaczną naśladować Jej czyny i cechy. Posłuszeństwo, pokora, czystość, skromność, otwartość, wytrwałość w cierpieniu i dobrym. … Mamy kochającą Matkę Maryję , zwracajmy się do Niej jak do Naszej Matki… Taka jest Maryja Królowa , a zarazem Matka.