Di Paola Magni (Flickr: Napoli. Il sangue è vivo)
[CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], attraverso Wikimedia Commons

Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.(1Tes 5).

Włochy dostały tyle cudów, tyle opieki i świadków zbawienia – Całun Turyński, chusta weroniki, Manopello. cudów Eucharystycznych, Siedzibę Skały -Piotra , i wiele wiele innych …. a pomimo to dalej uprawia nierząd i upija się grzechami, nie nawraca się …Bóg posyła znaki, aby Włosi i cały świat zaczął się nawracać sercem do Niego…

Najbardziej jednak boli i trzeba to ogromniej modlitwy,  że umiłowani synowie, generałowie, te gwiazdy, które miały świecić i oświetlać drogę do Jezusa – Kapłani pobłądzili słowami proroka Joela i Malachiasza i ciągnie za sobą owce, które nie zdają sobie sprawy, że są zwodzone przez swoich  pasterzy.

M Valtorta 2     sol-ziemi-7

Kto ma uszy niechaj słucha…..

Cud krwi świętego Januarego – patronu Neapolu – polegający na przemianie zakrzepniętej krwi świętego w postać ciekłą zdarza się trzy razy w roku: w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja, 19 września (dzień jego męczeństwa) oraz w dniu 16 grudnia (w rocznicę wybuchu Wezuwiusza). W 1631 r. lawa z wydostającego się wulkanu zatrzymała się u stóp Neapolu, co uznaje się za jeden z najbardziej niezwykłych cudów, jaki dokonał się za wstawiennictwem świętego Januarego. W tym roku jednak cud się nie zdarzył.

W ostatni piątek – jak zwykle w rocznicę cudu – rozpoczęły się tradycyjnie uroczystości w Kaplicy Królewskiej w katedrze w Neapolu. Podczas Mszy świętej krew w fiolce wydawała się być nieco zmieniona. Opat kaplicy, prałat Vincenzo De Gregorio był przekonany, że dojdzie do przemiany zakrzepniętej krwi w postać płynną. Po raz pierwszy cud ten został udokumentowany w 1389 roku, chociaż zjawisko to zachodziło znacznie wcześniej.

Krew św Januarego 4

Opat zwrócił się do wiernych, aby pomodlili się w ciszy, przypominając, że w grudniu 2015 r upłynnianie miało miejsce między godz. 17.00 a 19.15. Przed zakończeniem uroczystości uspokajał wiernych: „Nie powinniśmy myśleć o tragedii i nieszczęściu. Jesteśmy ludźmi wiary i musimy dalej się modlić”.

Słowa wypowiedziane przez duchownego miały uspokoić mieszkańców Neapolu, którzy – na podstawie doświadczeń z przeszłości – są przekonani, że jak się cud nie zdarzy, to zapowiada to jakieś nieszczęście. 

Do przemiany zakrzepniętej krwi w ciekłą nie doszło w 1980 r. – wtedy to miało miejsce potężne trzęsienie ziemi na południu Włoch; w 1973, gdy mieszkańcy Neapolu zmagali się z epidemią cholery; w 1939 r., gdy wybuchła II wojna światowa; w 1940 r., gdy Włochy przystąpiły do wojny; w 1943, gdy Italia została zajęta przez Niemców. W nieco bardziej odległej przeszłości brak cudu zbiegał się z wybuchem prześladowań religijnych, erupcją Wezuwiusza, trzęsieniami ziemi, rewolucjami, wojnami i śmiercią królów, arcybiskupów oraz papieży.

Krew św Januarego 1

Rzadko zdarzało się upłynnienie krwi św. Januarego poza trzema tradycyjnymi datami. Jednym z wyjątków był rok 1799, to jest po zdobyciu Neapolu przez wojska Napoleona i ustanowieniu Republiki Partenopejskiej. Niedawno krew uległa częściowemu tylko skropleniu w obecności papieża Franciszka, podczas jego wizyty w Neapolu w marcu 2015 r.

 Źródło: churchmilitant.com., AS.

Jak wynika ze słów proroka Abdiasza – Edom to nazwa Włoch, a Ezaw to Rzym i Watykan , który będzie zniszczony doszczętnie, będzie słomą. A biskupi Rzymu wytraceni, bo nie ma już tam roztropności i nie ma już tam mądrości o czym mówi sam Jezus do mistyczki Marii Valtorty.

Jest to spójne z III Tajemnicą Fatimską, że : „przechodzący przez na poły zrujnowane duże miasto Ojciec Święty zostaje „(…) zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji”. Jest to też spójne z o. Klimuszko , który mówi , że

M Valtorta 4               

 Italia najwięcej ucierpi…. 

Mowa jeszcze o Polsce …. i Polska jest nazwana  Jakubem.

Z księgi dowiadujemy się jeszcze, że Dzień Pański jest już bliski, czyli Paruzja – powtórne przyjście Jezusa, czyli koniec czasów, który już trwa.

Dlatego trzeba być czujnym , modlić się , pokutować , ale też umieć odczytywać znaki dane przez proroków naszych czasów…  proroctwa nie lekceważcie…

Polacy którzy mieszkacie we Włoszech  wracajcie do Ojczyzny – Polski…. czas już jest krótki.

M Valtorta 5

 

Od dziś zacznij odmawiać 1 koronkę do Bożego Miłosierdzia dziennie o obudzenie kapłanów z letargu i ich nawrócenie. Ponieważ to w ich ręce skrył się Jezus. Módlmy się o świętość kapłanów.