W Biblii , Apokalipsie św. Jana czytamy:

(Ap. 8, 12-13) „12 I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc – podobnie. 13 I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: «Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają
[jeszcze] trąbić!»”

 W dzienniczku  św. s. Faustyny czytamy:

 „83. Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.”

3

Kiedy Bóg wysyła tak licznych proroków , nie wolno ich lekceważyć, bo kto lekceważy proroka to samego Boga lekceważy. Już prawie 100 lat trwa Królowanie Jezusa jako Króla Miłosierdzia, możemy więc spodziewać się i przygotowywać, czuwać na Jego powtórne przyjście już niedługo. Całe niebo nas ostrzega , dlatego trzeba być czujnym i przygotować swoje sumienia aby nie zastał nas śpiącymi. Mamy już koniec czasów i w nim żyjemy, bo ohyda spustoszenie narasta w każdej dziedzinie życia , a przede wszystkim w krajach zachodnich dokonuje się wielkie dzieło zniszczenia wiary i odwrócenia, pomieszania wszystkich wartości Bożych. 

królowa-polski

Polska jako ten jeden Orzeł opisany w Apokalipsie zaczyna mówić Biada , biada, biada , biada narodom żyjącym niezgodą. Wpisuje się w Iskrę wychodzącą z Polski , która nie zgadza się z odrzuceniem praw Boga w Europie i na całym świecie. Już inne narody dostrzegają w nas nadzieję na przywrócenie ładu i porządku w Europie i tak się też stanie, bo który naród uchwyci się Boga i Maryi ten nie zginie w tej ciemności która ma nadejść na świat.

3 d

3 dni ciemności opisane są już w Biblii, a także u wielu innych mistyków którzy już od ponad 200 lat ostrzegają i przekazują komunikaty z Nieba od samego Boga. Trzeba się nawrócić, pokutować, narodzić na nowo. Polska ma odczytać jako pierwsza plan Boży, którym jest zachowywanie 10 przykazań.

nawrocenie-zydow-5    nawrocenie-zydow-4

Żydzi nie wypełnili tego planu do końca , dlatego Bóg ich pokarał i tułają się po całym świecie i nikt ich nie chce , ze względu na zatwardziałość ich serc. Dlatego Bóg przelał swą łaskę na naród inny, On może to zrobić i już to zapowiedział , z przekazów nieba do mistyków czyli proroków , okazuje się jasno że tym narodem będzie Polska. Ale musi bezwzględnie odrzucić ohydę spustoszenia.

Komunia na klęcząco i do ust, odrzucić homoseksualizm, i związki jednopłciowe – tym brzydzi się najbardziej Bóg, zakazać bezwzględnie zabijana dzieci w łonach matek, nie cudzołożyć , wypchać ze swoich granic tą wielką ohydę spustoszenia. Dlatego Polska jeszcze tak cierpi i nie może się podnieść. Jezus jeszcze czeka żeby spełnić Swoją obietnicę, ale tylko wtedy kiedy Polska szczerze się nawróci, bo jeśli nie to łaska zostanie przelana na inny naród, a szkoda żeby tak zawieść naszego Pana? Prawda?

faustyna5

Więc od dziś już zacznij żyć dobrze, zacznij od – Nie lękaj się – Bo masz Boga dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, dla Niego wszystko jest możliwe i wszystko może się spełnić, ale On czeka na naród , który to wypełni i zapragnie Boga. Już samo pragnienie Jego i Jego Królestwa wystarczy, On przemieni resztę i wypełni pustkę naszych małych , niedołężnych serc. Warto zmienić się dla Boga bo czeka Polskę świetlana przyszłość. 

Nawracajmy się bracia i siostry , błagajmy Boga jak natrętny przyjaciel, poprawiajmy się i błagajmy Jezusa przez Maryję, jak wdowa która błagała sędziego , Bóg – Ojciec jest dobry , ale czeka na poprawę, nie może zaakceptować naszego prawa , które w Polsce jeszcze sprzeciwia się Jego Prawu – 10 przykazaniom.

jezus-uzdrawia-6

Kapłani niech nie zabiegają o zaszczyty jak w wczorajszej Ewangelii , niech spełnią swój obowiązek i niech wrócą do pierwszej swojej gorliwości , do swojego pierwszego pragnienia zostania kapłanami Jezusa. Więc wykonajcie bracia kapłani swój ślub, nie patrzcie na kolegów , że powiedzą po co tak walczysz, coś znowu wymyślił, po co się tak starać, to są podszepty leniwe , to diabeł tak gada, aby was zniechęcić. Działajmy i módlmy się , nastawajmy w porę i nie w porę.

Kapłanie zacznij od tego, że pół godziny przed mszą św ranną wystawiasz najświętszy sakrament i się modlisz, Vianney potrafił a ty dlaczego śpisz i się lenisz? Zaprzyj się samego siebie i błagaj na kolanach przed Najświętszym Sakramentem Jezusa o siły i wytrwanie w kapłaństwie , żebyś później nie gorszył swoich owieczek.

Jak myślisz czy jak tak zrobisz to Bóg nie da ci wszystkiego, wszystkich swoich darów?

jezus-wyzwala-3

On to dla ciebie przygotował tylko trzeba się o te dary bić, walczyć, wydzierać tak jak Jakub, ale po to aby doprowadzić swoich parafian do Nieba.  

Polacy zacznijcie się modlić o nawrócenie kapłanów, i zacznijcie zadawać im trudne pytania, z odwagą tak jak Bóg to robi w księdze Malachiasza . Zacznijcie się upominać z pokorą , cierpliwością, wytrwałością o to aby dbali o was, aby wykonywali to co do nich należy.

Mają błagać za swój lud i przejednywać a nawet brać winy swojego ludu na siebie, mają cierpieć tak jak Jezus za swoich braci . Słuchajcie ich , ale ich czynów nie naśladujcie, chyba że czyny modlitwy, uniżenia, pokory, cichości, uprzejmości i miłości. Reszta ich czynów pochodzi od diabła. Polacy, bracia nie dajcie się ogłupić także kapłanom – leniom.

Jezus miłosierdzie

Módl się za nich , ale zacznij też wymagać               od nich ich prawdziwej posługi.