Duch Święty działa coraz bardziej i przemienia kamienie odrzucone przez budujących. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię i wierzcie w opisy nieba, Boga, Jego Świętej Woli, które Bóg dyktuje swoim małym, pokornym córkom i synom tej biednej ziemi –  potwierdzone przez Kościół Katolicki. Tam znajdziecie prawdę, a Prawda was wyzwoli. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.